pozajmljivanje

Kako zaštite nestaju, industrija brzih zajmova od 90 milijardi dolara živi za još jedan dan

Zahvaljujući ukidanju zaštite potrošača, nemilosrdna industrija brzih zajmova ne ide nikamo... barem za sada.

Digitalni brzi zajmovi sada su dostupni u aplikaciji

Aplikacije za gotovinski predujam nude laku zaradu u zamjenu za 'neobvezne' napojnice - ali svejedno mogu potrošače dovesti u nevolju.