korporativne dobiti

Što je dovraga 'pohlepna inflacija'?

Kako korporacije mogu ostvariti rekordnu dobit dok se potrošači bore za život?