Hipnoterapija Chicago

Hipnoterapija za upravljanje bolovima

Upravljanje boli i medicinska hipnoza u Chicagu. Pristup upravljanju boli zasnovan na pažnji. Dr. John Moore. 773.704.5300.